بازديد از آسايشگاه ثارا... جانبازان

توسط سازمان دانش آموزي فرزانگان

دبيرستان دوره اول خواجه عبدا... انصاري 

 

 

 

بر خواندن حديث كسا در

ماه صفرسفارش بسيار شده است.

التماس دعا

 

براي مشاهده متن و ترجمه حديث كساء اينجا را كليك كنيداينجا

با نتايج به دست آمده از آزمون ها چگونه برخورد كنيم ؟

 

 

 

 


براي مشاهده نمونه سوالات جزء 15 اينجا را كليك كنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات احكام فرهنگيان كليك شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

آدرس : تهران، سیدخندان، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله، خیابان تیسفون، روبروی خیابان مدائن، پلاک 20تلفن : 021-22840555دورنگار : 22888088رايانامه : school@khajeabdollahsch.ir